Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024

http://hoixuatban.vn/awards/gioi-thieu

Mời bạn đọc tham gia đề cử tác phẩm tham dự Giải thưởng Sách quốc gia năm 2024″

Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2024 có nhiều đổi mới đột phá. Hiện nay, thông tin về Giải thưởng đã được đăng tải trên Cổng TTĐT của Hội XBVN và Trang thông tin về Giải thưởng, trong đó có nền tảng mời bạn đọc tham gia đề cử Sách dự Giải.