Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11

Di sản Văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại.

Với sự hình thành và phát triển rực rỡ qua nhiều thế kỷ, Di sản Văn hóa Champa góp phần quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong sự đa dạng, phong phú của Di sản Văn hóa Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, Nhà xuất bản Đà Nẵng trân trọng gửi đến Quý độc giả bộ 03 cuốn sách nghiên cứu về văn hóa Champa.

Giá khuyến mãi: 490.000 đồng còn 345.000 đồng.

Thời gian: từ 18.11.2023 đến 30.11.2023

Đặc biệt, Nhà xuất bản Đà Nẵng có 02 phần giảm giá đặc biệt đối với khách hàng có lượt chia sẻ cao nhất (tính từ 20 lượt trở lên) trong bài viết này với mức giá combo: 245.000 đồng

#nxbdanang #combo #disanvietnam #champa

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

📚 https://www.facebook.com/nhaxuatbandanang

👉 https://nxbdanang.vn/

👍 https://goo.gl/maps/A6o8Tmzgq3vFutij8

P. Kinh doanh, Số 03 đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, ĐT: 02363 797869 – 0905 457 458 (Mr. Long)